Om oss

Den ekonomiska föreningen HonungsKraft är Birgitta, Maj, Mia, Anna, Gustav och Åke​

Birgitta driver tillsammans med sin man Mikael bigårdar i Järfälla och Hudiksvall.  www.leymannsbiodling.se

Åke och Mia driver tillsammans en bigård i Ulriksdalsparken och en vid Brunnsvikens norra strand.  www.parkhonung.se

Maj driver egna bigårdar i Åkersbergas omgivningar. www.honungsboden.se

Anna och Gustav driver tillsammans en bigård vid Nykvarn

Binas betydelse

Biodling är hållbar utveckling när den är som bäst – en sund och livsviktig berikning av vår natur. När bin samlar nektar från blommor pollinerar de samtidigt sitt besöksmål.
Frukt- och frösättningen som följer av binas pollineringsarbete är livsviktig för alla däggdjur, fåglar och insekter.

För att pollineringen av grödor, frukter och bär ska fungera behövs en mångfald av pollinatörer. Honungsbin, vildbin och humlor
har en nyckelroll för den biologiska mångfalden.

Deras produkter är dessutom till stor nytta och njutning för oss människor.

Honungskrafts lokalproducerade naturprodukter ger välmående i form av Bivaxsalva, läppsalva, och honung på burk från våra egna kupor. Alla våra produkter är handgjorda och tillverkade i liten skala och kan skilja något åt.